Thijs Kuiken is dierenarts werkzaam als Hoogleraar Vergelijkende Pathologie op de afdeling Viroscience van het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. Hij doet onderzoek naar  opkomende virusziekten (o.a. vogelgriep en MERS) en is betrokken bij diverse projecten die zoönosen evalueren en in kaart brengen.  

Zijn lezing zal gaan over belangrijke opkomende infectieziekten in de laatste 20 jaar en de relatie met intensificatie van wilde dierenhandel (b.v. SARS, Ebola, COVID-19) en van veehouderij (b.v. vogelgriep, Q-koorts, MERS).

Hoewel het bestrijden van de infectieziekten nadat zij zijn opgekomen noodzakelijk is, vindt hij het belangrijk om ook aandacht te geven aan het voorkómen van de opkomst van die infectieziekten, o.a. door extensificatie van veehouderij en wilde dierenhandel, samengaand met verminderde consumptie van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong: “prevention is better than cure”.

Een dergelijke aanpak loopt parallel met de aanbevelingen uit rapporten van IPBES en IPCC om klimaatopwarming en ecosysteemdestructie tegen te gaan, waarbij we een radicale omslag zouden moeten maken in onze houding t.o.v. de rest van de natuur, inclusief andere diersoorten: meer ecocentrisch, minder anthropocentrisch.

Categorieën: Sprekers