Prof. dr. R. (Roos) Vonk: welke factoren bepalen of mensen empathie met dieren hebben?

Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit, doet samen met haar studenten sinds enkele jaren onderzoek naar de vraag: welke factoren bepalen of mensen empathie met dieren hebben?
Empathie is een ‘gevoel’, het is vaak moeilijk uit te leggen en moeilijk te beïnvloeden met rationele argumenten. Het is lager bij mannen, bij rechtse en religieuze mensen, bij mensen die niet met huisdieren zijn opgegroeid en bij mensen met een hiërarchische kijk op de wereld die hun eigen groep – of soort – zien als beter en ‘hoger’ in de pikorde dan andere groepen.
Empathie voor dieren lijkt een grote rol te spelen bij de houding van mensen tegenover dierenwelzijn en exploitatie van dieren, bijvoorbeeld in de vee-industrie. In haar lezing vertelt Roos Vonk over haar eigen onderzoek en onderzoek van anderen naar dit onderwerp.