Marjan Minnesma

Marjan Minnesma is directeur van Urgenda.

Tot aan de hoogste rechter won zij van de Staat omdat die zich niet aan zijn eigen klimaatafspraken houdt. Maar naast de klimaatzaak, is Urgenda vooral een organisatie van duurzame oplossingen.

Waar dat zich vroeger vooral richtte op de energietransitie, is dat nu ook op gebied van landbouw en natuur. Want zonder een landbouwtransitie, worden de klimaatdoelen niet gehaald. Kijk b.v. naar de campagnes 1001ha voor  kruidenrijk grasland en  groenbemesters Meer Bomen Nu en daarnaast heeft Urgenda de  Caring Farmers geholpen met opstarten. 

Klimaatverandering manifesteert zich steeds duidelijker. Behalve voor mensen, heeft dit enorme impact op landbouw, natuur en dieren.

Om vooruitstrevend met oplossingen aan de slag te gaan, moeten we eerst de feiten weten over klimaatverandering. Wat staat ons te wachten als we te weinig doen? Maar het belangrijkste onderdeel van haar verhaal: wat kunnen we wel doen. 

Meer weten over Urgenda?  Klik hier.