Machteld Huber

Betekent een duurzame teeltwijze ook een gezondere voeding? Dat wilde de arts Machteld onderzoeken. Jarenlang deed ze diverse onderzoeken naar mogelijke gezondheidseffecten van biologische voeding, als laatste in een groot onderzoek met kippen. Uit haar onderzoek bleek een duidelijk effect op het immuunsysteem de biologisch gevoerde kippen, die sneller herstelden toen ze ziek gemaakt werden. Maar het resultaat riep grote weerstand op. Zembla maakte er recentelijk een uitzending over.

Destijds bleek er geen goed werkbare definitie voor ‘gezondheid’, wat als bezwaar werd aangevoerd tegen haar conclusies. Daarop ging Machteld met die definitie aan de slag. Het leidde tot een omschrijving van gezondheid, waarin veerkracht en eigen regie (bij mensen) centraal staan. Wereldwijd wordt deze omschrijving nu veel gevolgd. In de verdere uitwerking ontstond het brede begrip Positieve Gezondheid, dat aansluit bij de belevingswereld van de patiënten en bij wat voor hen belangrijk is. Het biedt mensen zelf mogelijkheden met hun gezondheid en welbevinden aan de slag te gaan en gaat dus veel verder dan het genezen van een ziekte door een professional, wat overigens ook van waarde is.

En dat sluit weer aan bij het gedachtengoed van Caring Farmers en Caring Vets die staan voor een gezonde leefomgeving en gezond voedsel voor mens en dier. Op het Caring Congres vertelt Machteld over de relatie tussen teelwijzen en de voeding en stelt de vraag: wat is gezondheid eigenlijk en wat betekent dat voor de landbouw?

Meer weten over Machteld? Klik hier