Prof. dr. ir. IJM (Imke) de Boer : een gezonde aarde is het fundament voor gezonde voeding en een goed leven.

Imke de Boer is een systeemdenker en werkzaam als hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen aan Wageningen University & Research. Samen met haar onderzoeksgroep bestudeert zij de rol van het dier in een duurzaam voedselsysteem. Een veelgehoorde vraag is: passen dierlijke producten nog wel in een duurzaam dieet? Deze vraag is complex en context-afhankelijk, en kent geen eenduidig antwoord. Imke vindt het een voorrecht om onderzoek te mogen doen naar deze complexe vraag, die raakt aan één van de essenties van het menselijk bestaan: goed en lekker eten. Recent won Imke de Boer, samen met een team van innovatieve boeren en voedselsysteemdenkers, een internationale prijs met haar voedselvisie Re-rooting the Dutch Food system (Terug naar de roots van het Nederlandse voedselsysteem), waarin zij laat zien dat een gezonde aarde het fundament is voor gezonde voeding en een goed leven.

Op een toegankelijke en frisse manier probeert Imke de Boer – via onderwijs en onderzoek, interviews en lezingen – een bijdrage te leveren aan het debat rondom de rol van het dier in een duurzaam voedselsysteem.