BlueCity Rotterdam

Update! wij gaan in de herkansing in de herfst van 2021! Hopelijk is het weer mogelijk om tegen die tijd op een veilige manier ons congres plaats te laten vinden. Watch this space!


Caring Vets & Caring Farmers slaan de handen ineen om een congres te organiseren, voor boeren, voor dierenartsen en voor iedereen die zich afvraagt ‘kan het ook anders?’

Op dit moment wordt de wereld keihard tot nadenken gedwongen over de consequenties van onze omgang met de natuur en dieren. Een veranderend landschap, letterlijk en figuurlijk; zoönosen, klimaatverandering, stikstofcrisis, afname van biodiversiteit…deze problemen vereisen een andere manier van omgaan met de planeet en al haar bewoners en ook een andere manier van nadenken over ons voedsel en hoe we dat produceren. Dat stuit op weerstand, maar gelukkig ook op creatieve mensen die van de nood een deugd willen maken. En ondanks het feit dat dierenwelzijn steeds belangrijker geacht wordt, moeten we in tijden van crisis voor de mens ervoor waken dat dieren niet de sluitpost worden van mogelijke oplossingen.

Meer Dan ooit tijd voor een Caring Congres!

Boeren zijn van vitaal belang voor onze voedselvoorziening. Caring Farmers wil samenwerken met partijen die bij kunnen dragen aan de doelstelling om te komen tot een nieuw en houdbaar voedselsysteem. Maar waar staat het dier in deze discussie? Zijn dieren nodig of juist overbodig in een houdbaar voedselsysteem? Welke oplossingen zijn goed voor mens, dier en milieu? Zijn die oplossingen er wel?

Dierenartsen zijn de aangewezen adviseurs wat betreft gezondheid en welzijn van dieren, zaken die direct en indirect ook voor mensen belangrijk zijn. Caring Vets maakt zich sterk voor dierenwelzijn vanuit veterinair oogpunt. Het wordt steeds duidelijker dat dieren en mensen minder van elkaar verschillen dan we ooit dachten. Wat moeten we met deze kennis? Welke plichten hebben we jegens de niet-menselijke diersoorten als we ze gebruiken voor onze eigen doeleinden en kunnen we dat ongestraft doen?

We hopen dat onze oorspronkelijke sprekers, Frans de Waal, Roos Vonk, Imke de Boer en Thijs Kuiken, aanwezig kunnen zijn om vanuit hun eigen expertise over deze onderwerpen te spreken.

Laat je informeren en inspireren en ga vooral de discussie aan met jezelf en met elkaar!
Samen kunnen we milieu, klimaat én dierenwelzijn onze hoogste prioriteit maken. Samen op weg naar die stip aan de horizon; een leefbare wereld voor mens en dier!