BlueCity Rotterdam

Helaas helaas… we hebben de moeilijke beslissing moeten nemen om het Caring Congres uit te stellen. Het mooie programma en de vier inspirerende sprekers verdienen een volle zaal en we willen niet de kans lopen dat het op het laatste moment wordt afgeblazen door corona. Bovendien kan Frans de Waal door corona niet aanwezig zijn.
Iedereen die al een kaartje had, krijgt uiteraard zijn geld terug. We kijken of we ondertussen met de sprekers een ander programma kunnen opzetten, want het onderwerp dierenwelzijn blijft even actueel en urgent!


Caring Vets & Caring Farmers slaan de handen ineen om een congres te organiseren, voor boeren, voor dierenartsen en voor iedereen die zich afvraagt ‘kan het ook anders?’

Op dit moment wordt de wereld keihard tot nadenken gedwongen over de consequenties van onze omgang met de natuur en dieren. Een veranderend landschap, letterlijk en figuurlijk; zoönosen, klimaatverandering, stikstofcrisis, afname van biodiversiteit…deze problemen vereisen een andere manier van omgaan met de planeet en al haar bewoners en ook een andere manier van nadenken over ons voedsel en hoe we dat produceren. Dat stuit op weerstand, maar gelukkig ook op creatieve mensen die van de nood een deugd willen maken. En ondanks het feit dat dierenwelzijn steeds belangrijker geacht wordt, moeten we in tijden van crisis voor de mens ervoor waken dat dieren niet de sluitpost worden van mogelijke oplossingen.

Tijd voor een Caring Congres!

Boeren zijn van vitaal belang voor onze voedselvoorziening. Caring Farmers wil samenwerken met partijen die bij kunnen dragen aan de doelstelling om te komen tot een nieuw en houdbaar voedselsysteem. Maar waar staat het dier in deze discussie? Zijn dieren nodig of juist overbodig in een houdbaar voedselsysteem? Welke oplossingen zijn goed voor mens, dier en milieu? Zijn die oplossingen er wel?

Dierenartsen zijn de aangewezen adviseurs wat betreft gezondheid en welzijn van dieren, zaken die direct en indirect ook voor mensen belangrijk zijn. Caring Vets maakt zich sterk voor dierenwelzijn vanuit veterinair oogpunt. Het wordt steeds duidelijker dat dieren en mensen minder van elkaar verschillen dan we ooit dachten. Wat moeten we met deze kennis? Welke plichten hebben we jegens de niet-menselijke diersoorten als we ze gebruiken voor onze eigen doeleinden en kunnen we dat ongestraft doen?

Roos Vonk, Imke de Boer en Thijs Kuiken komen elk vanuit hun eigen expertise over deze onderwerpen spreken, dat belooft een educatieve en naar wij hopen een inspirerende dag! Voor meer informatie klik op de sprekers hieronder.

Laat je informeren en inspireren en ga vooral de discussie aan met jezelf en met elkaar!
Samen kunnen we milieu, klimaat én dierenwelzijn onze hoogste prioriteit maken. Samen op weg naar die stip aan de horizon; een leefbare wereld voor mens en dier!

Update ivm corona: Uiteraard zullen wij ons congres organiseren in lijn met de dan geldende Covid-19 maatregelen**. We hebben een geweldige, circulaire en Corona-proof locatie gevonden: BlueCity, het voormalige Tropicana zwembad aan de Maas in hartje Rotterdam! Naast de mogelijkheid om ter plaatse aanwezig te zijn, bieden we ook de mogelijkheid om het congres middels een livestream te volgen.

** mocht dit onverhoopt niet lukken b.v. door wijzigingen in regelgeving dan zal het congres verplaatst worden.