Caring Vets  Caring Farmers slaan de handen ineen om een congres te organiseren, voor boeren, voor dierenartsen en voor iedereen die zich afvraagt ‘kan het ook anders?’ 

Vorig jaar moesten we ons congres afblazen, maar we gaan in de herkansing! Het thema is relevanter dan ooit, want nog steeds wordt de wereld keihard tot nadenken gedwongen over de consequenties van onze omgang met de natuur en dieren. Een veranderend landschap, letterlijk en figuurlijk; zoönosen, klimaatverandering, stikstofcrisis, afname van biodiversiteit…

Deze problemen vereisen een andere manier van omgaan met de planeet en al haar bewoners en ook een andere manier van nadenken over ons voedsel en hoe we dat produceren.Dat stuit op weerstand, maar gelukkig ook op creatieve mensen die van de nood een deugd willen maken.

En ondanks het feit dat dierenwelzijn steeds belangrijker geacht wordt, moeten we in tijden van crisis voor de mens ervoor waken dat dieren niet de sluitpost worden van mogelijke oplossingen.

Caring Farmers wil samenwerken met partijen die bij kunnen dragen aan de doelstelling om te komen tot een nieuw en houdbaar voedselsysteem.
Caring Vets maakt zich sterk voor dierenwelzijn vanuit diergeneeskundig oogpunt. Het welzijn van onze planeet en al haar bewoners is belangrijker dan ooit. 

Meer Dan ooit tijd voor een Caring Congres!

Want, waar staat het dier in deze discussie? 

Het wordt steeds duidelijker dat dieren en mensen minder van elkaar verschillen dan we ooit dachten, zowel qua intelligentie als emoties.

Wat moeten we met deze kennis? 

Zijn dieren nodig of juist overbodig in een houdbaar voedselsysteem? 

Welke oplossingen zijn goed voor mens, dier en milieu? 

Zijn die oplossingen er wel? 

Welke plichten hebben we jegens de niet-menselijke diersoorten als we ze gebruiken voor onze eigen doeleinden en kunnen we dat ongestraft doen? 

Onze sprekers zijn niemand minder dan Frans de Waal, Roos Vonk, Thijs Kuiken en Imke de Boer. Zij gaan vanuit hun eigen expertise over deze onderwerpen spreken.

Laat je informeren en inspireren en ga vooral de discussie aan met jezelf en met elkaar! Samen kunnen we milieu, klimaat én dierenwelzijn onze hoogste prioriteit maken. Samen op weg naar die stip aan de horizon; een leefbare wereld voor mens en dier!

Sprekers Caring Congres 2021

Emoties van dieren

Empathie voor dieren

Infectieziekten en dieren

Voedselproductie en dieren